Člani sveta KS Kapele

1. Ivan Urek, predsednik
2. Ivan Krošelj, podpredsednik
3. Mira Šuler, podpredsednik
4. Ivan Rožman, predsednik komisije za investicije,  finance in pokopališče
5. Sandi Krošelj, predsednik inventurne komisije
6. Stanko Ogorevc, predsednik komisije za socialana vprašanja
7. Igor Iljaž, predsednik statutarne komisije
8. Slavko Keber
9. Franc Hotko