Obnovitvena dela v KS Kapele v letu 2011

V Kapelah trenutno potekajo naslednja obnovitvena dela:

Delna obnova fasade stare OŠ
, katera že desetletja ni bila urejanja in je zato že močno poškodovana. Šola v lasti KS pa je tudi domovanje dveh  domačih društev: Moškega pevskega zbora in Društva EKO muzej.  V pritličju je urejena informacijska soba s video predstavitvijo zaščitenega travniškega območja Jovsov in gozda Dobrava. Do sedaj je to sobo obiskalo večje število ljudi iz Slovenije  in turistov  iz  Madžarske, Švice, Hrvaške in Anglije. Posebej pa smo veseli učencev in dijakov, kateri se seznanjajo z varstvom ptic in raslin v naravi.

Ureditev parkirišča pri pokopališču. Zemeljska dela so že dokončana, do Dneva mrtvih je želja po  dokončanju pločnika ob parkirišču in asfaltacija z dokončno ureditvijo prometne signalizacije.