SVETI KRST

V nedeljo 5.5.2013 je bilo v kapelski farni cerkvi Sv. Marije Vnebovzete nadvse slovesno. K sveti maši  so najprej pristopili gasilci domačih društev PGD Kapele, Rakovec in Župelevec, kateri so v svečanih uniformah opravili zahvalo svojemu zavetniku Sv. Florjanu, nakar je župnik Vlado Leskovar opravil za Kapele enkraten in skoraj neponovljiv svečan dogodek.

Hkrati je opravil krst štirih dojenčkov, kar je dalo dogodku še posebno slovesnost.  

V Kapelah se  število rojstev vsako leto povečuje, kar je posebej razveseljivo. Domačini so veseli, da je domači vrtec že pretesen, veselijo se tudi mladih družin, katere prihajajo na novo v Kapele in oživljajo zapuščene domačije.

 Župnik Vlado Leskovar je dejal, da se mu je pri njegovem bogoslužju  takšna svečanost primerila prvič, domačini iz Kapel pa odgovarjajo, da če se mu bo še kdaj, se mu naj  v Kapelah.

Na fotografiji od leve proti desni so: Anita Šepetavc in sin Matija, Marija Stanič in hči Mija, Vesna Stergar in hči Nika ter Tanja Blaževič in hči Nika. Čestitke mladim družinam.

Tekst in foto: Jure Urek